State of Scrum report

Scrum Alliance vydala začátkem ledna další ze svých State of Scrum reportů. Tentokrát jde o report za rok 2017 - 2018. A přiznávám, že jsem trochu zklamaný.

Scrum Alliance prezentuje, že se výzkumu zúčastnilo přes 2000 lidí praktikujících Agile nebo Scrum. Až v reportu se ale dočtete, že tito lidé jsou všichni členové Scrum Alliance. Report tedy více vypovídá o stavu používání agilních metodik ve Scrum Allianci než o používání agilních metodik obecně. V sekci nejrozšířenějších certifikací nepřekvapí, že jasně vedou certifikáty Scrum Alliance. Dalšími zavádějícími grafy jsou grafy k otázkám na téma “doporučili by jste Scrum kamarádům”? Dá se předpokládat, že členové Scrum Alliance mají rádi Scrum. Jinak by nebyli členové, že?

Spolehlivější informací je průměrná délka sprintu: 2,4 týdne, což odpovídá běžně uváděnému doporučení. Průměrná doba dokončení projektu je 5 sprintů. Většina společností tedy praktikuje Scrum u menších projektů. Průměrná velikost týmu je 7,4 lidí. V praxi mám někdy pocit, že se některé firmy snaží nacpat do týmu co nejvíce lidí, snad proto, aby zdánlivě ušetřily.

Celých 19% týmů nemá retrospektivu po každém sprintu a 14% týmů nemá Sprint Planning před začátkem sprintu. Z definice Scrumu tyto týmy vlastně nedělají Scrum. Chybějící retrospektivy mohou znamenat nepochopení Scrumu týmy.

State of Scrum report se na 36 stranách snaží čtenáře přesvědčit, že Scrum je super a společnosti z něj mají užitek. Při kritičtějším pohledu se nicméně celý report rozpadá.

Workshop eXtrémního programování

Dnes proběhl první celodenní workshop extrémního programování. Workshop hodnotím jako celkově úspěšný s drobnými (snadno odstranitelnými) nedostatky. Tak nějak jsem to i očekával - proto šlo o testovací běh. Skupina vývojářů, která se zúčastnila, byla skvělá a nuda to rozhodně nebyla.

Druhé kolo workhopu plánuji na duben. Opět využijeme krásné prostory brněnského Impact Hubu. Máte-li už teď zájem, napište mi. Míst je jen 8!

Podcasty vám změní život

Podcasty vám změní život jako máloco, píše marketingový guru Pavel Šíma a já s ním souhlasím.

Podcast vás nepustí

Také máte ve svém prohlížeči v záložkách videa, na která by jste se rádi podívali, ale není na to čas? Záznamy z konferencí, tématické přednášky, rozhovory… Dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že u těchto typů videí není důležitý obraz, ale audio. Záznamy z konferencí často trpí nečitelnými slajdy, u tématických přednášek někdy nejsou slajdy vůbec a při rozhovorech sledujete jen dva sedící lidi. Říká se, že řeč těla přenáší až 80% informace, ale u technických přednášek to zřejmě pravda nebude. Zbavte se videa a poslouchejte, kdy se vám to hodí - třeba v autobuse.

Autoři podcastů posouvají audio ještě o kousek dál. Při nahrávání dbají na srozumitelnost řeči, emoce jsou ve zvuku zřetelněji vyjádřené a podcast někdy oživují také podkreslující hudbou.

Kdyby jste podcasty poslouchali jen při dojíždění do práce, tak za 1 - 4 roky můžete naposlouchat obsah přednášek jednoho bakalářského studia (dle délky dojíždění). Podcasty jsou navíc úplně zdarma!

Něco do začátku

Na iPhone si stáhněte aplikaci iTunes, na Androidu se mi líbila aplikace SoundClound (zdarma). Nejlepší aplikací na Android je zřejmě Pocket Cast. Sice si budete muset pár desítek korun připlatit, nicméně Pocket Cast si umí natáhnout celou databázi Sound Clound, iTunes aj., takže se hravě dostanete ke všem zvukovým stopám.

Z témata softwarového vývoje vyzkoušejte podcasty ThoughtWorks, Software Engineering Radio, Software Engineering Daily, Lean-Agile Straight Talk, Ask Developer nebo český Život jako Hra.

Nepoužívejte Scrum, nechcete-li řešit problémy

Scrum je výborný framework umožňující zpětnou vazbu vývojářům, managementu a zákazníkovi. Zákazník vidí, v jakém stavu je jeho produkt a jaká je relativní náročnost jednotlivých stories. Vývojáři vidí, jaký je jejich postup v rámci sprintu, a v retrospektivě mohou hledat cesty, jak proces vývoje zefektivnit. Management má zpětnou vazbu k nastaveným procesům a získává podněty k tomu, jak by mohl pomoci vývoji. Na první pohled to zní skvěle. Druhý pohled ale odhalí, že zpětná vazba často poukazuje na problémy, které musíme řešit. A nechceme-li řešit problémy, je Scrum jen nefungující framework plný zbytečných meetingů.

Příklady některých problémů:

  • Tým vidí přínos ve standupu, ale sám si jej nezorganizuje. Chybí “driver”, který by standup začal, když Scrum Master není přítomen. Co uděláte?
  • Tým má synchronizační meeting se zákazníkem, který pro tým nemá žádnou hodnotu a je pro něj příliš dlouhý. Má se přizpůsobit tým nebo zákazník?
  • Chybí dokumentace kódu. Jaké typy dokumentace a v jaké formě zavedete?
  • Vývojáři si stěžují, že chybí testy. Kdy budou vývojáři testy psát? Jaké typy testů zvolíte? Co jsou to dobré unit-testy?
  • Management podporuje Scrum jen pasivně, ale nechce udělat žádnou akci ani rozhodnutí. Co uděláte vy?
  • Jaká je optimální firemní struktura pro vaši organizaci?

Řešení těchto problémů vyžaduje znalosti soft-skills (facilitace meetingů, schopnost vést konstruktivní dialogy, asertivita, …) i hard-skills (unit testování, vývojářské praktiky, …). Scrum ale o ničem takovém nemluví. Scrum jen říká: “Soustřeďte se na cíl sprintu, pracujte jako tým a hlavně… hlavně komunikujte.” Stačí to k vytvoření kvalitního produktu? Ne! Samozřejmě, že ne!

Kam zmizely například vývojářské praktiky, práce s rizikem a projekt management. Dle Scrumu si praktiky zvolí váš zkušený tým sám. Ale co když tým není zkušený a vy nedostanete peníze na školení? Co budete jako Scrum Master dělat? Ani na certifikaci Super Über Certified Scrum Master se nedozvíte, že bez kvalitní průběžné integrace nebude váš Scrum nikdy fungovat.

Scrum je výborný ke zprostředkovávání zpětné vazby a optimalizaci procesů. Bez možností a schopností řešit problémy, na které tento framework poukáže, je Scrum jen velmi málo užitečný. Jakýkoliv ad-hoc přístup by v mnoha případech fungovat stejně dobře.

PCA výcvik

Výcviky koučování zažívají renesanci. Ceny se pohybují od 50 000 Kč do 130 000 Kč a nabízejí je organizace jako ICF Czech Republic, ČAKO, Systemický institut, Result Coaches a další. Pokud nechcete platit velké peníze a chcete se zaměřit více na psychologii člověka, možná pro vás mohou být alternativou méně známé PCA výcviky.

PCA výcvik (Person-Centered Approach) je “na člověka zaměřená terapie.” Průkopníkem tohoto přístupu byl Carl Rogers, jeden z nejvýznamnějších představitelů humanistické psychologie. PCA mluví o nedirektivním přístupu a věří v potenciál a schopnosti druhých lidí. Terapeut nemá právo ostatní lidi soudit na základě svých přesvědčení, myšlenek a hodnot. Naopak by měl pomocí empatie, přijetí a shody podpořit druhého člověka v seberealizaci.

PCA výcvik

V situacích, kdy s někým nesouhlasíme a dokonce máme pocit, že se nám druhý člověk snaží škodit, je dle Rogerovské filozofie důležité si uvědomit, že každý člověk smýšlí o sobě samém jako o “dobrém člověku”. Otázka, proč se nám jiný člověk snaží uškodit, souvisí s jeho motivy. PCA se (mimo jiné) soustředí právě na hledání těchto motivů, na pochopení sebe sama a druhých lidí. Kladení otevřených otázek terapeutem funguje podobně jako při klasickém koučování.

PCA v praxi

Znalosti Rogerovské psychologie lze využít v každém povolání, kde se pracuje s lidmi, a také je můžeme aplikovat sami na sebe. Právě prací na sobě začíná většina výcviků. Typický základní PCA výcvik trvá 3,5 roku.