Agile Prague 2018

události, vzdělávání

Začátkem září proběhla konference Agile Prague. K review svých poznámek jsem se dostal až dnes.

Začátkem září proběhla konference Agile Prague. K review svých poznámek jsem se dostal až dnes.

Agile Prague 2018

Konference Agile Prague byla skvělá. Kombinace přednášek, open space diskuzí a coaching clinic zajišťovala, že se neustále něco dělo. Vůbec žádné prostoje. Kdo například nechtěl obědvat, mohl diskutovat na open space.

Klasické prezentace byly rozděleny na keynote, talk a case-study. Zmíněné case-study byly stoprocentně praktické - řečník v nich popisoval situaci v konkrétní firmě.

Níže jsou mé poznámky z některých přednášek. Nejde o zápis z přednášek, ale o sbírku informací, které mě zaujaly.

Jutta Eckstein - BOSSA nova

Jutta Eckstein v prezentaci vycházela ze své nejnovější knihy Company-wide Agility with Beyond Budgeting, Open Space & Sociocracy.

BOSSA je kombinace trendů beyond budgeting, open space, sociocracy a Agile. J. Eckstein se vydala do nejistých vod inovátorů a experimentátorů, tedy příliš daleko od břehu pro českou kotlinu.

Beyond budgeting: Pevný rozpočet nás nutí stanovit si jasný cíl, odhadnout finanční náročnost a zjistit, jaké zdroje budeme muset alokovat. Vyřešíme-li tyto tři problémy jinak než pomocí rozpočtu, můžeme se odprostit od command-and-control způsobu řízení.

Open space je facilitační technika. Každý může mluvit o jakémkoliv svém nápadu.

Sociocracy je způsob dělání rozhodnutí pomocí souhlasu (tj. consent, nikoliv pomocí dohody). Takto lze údajně řídit i firmu. Zde jsem skeptický.

Nejlepší citace:

People say “fail fast,” but I know no company where somebody from the top admits a failue.

– Jutta Eckstein

Yves Hanoulle - Individuals and interactions over processes and tools

Yves Hanoulle, coby Agilní kouč, doporučuje: “Sebevědomě se ptejte na jednoduché věci při každé příležitosti.” Například pokud vám někdo řekne, že dělá nějakou Agilní praktiku, zeptejte se: “Opravdu to děláme?” Pomocí otázek odhalujte situace připomínající Dilbertův komix a poukazujte na ně.

 • Učte lidi se učit (facilitate learning).
 • Zeptejte se na povolení, chcete-li někomu pomoci. (Souhlasím! Nic není horšího než sebevědomý člověk, který se snaží všem pomáhat, čímž jen ukazuje na neschopnost ostatních.)
 • Používejte retrospektivu k rozhovorům o osobních věcech.
 • Experimentujte. Vytvořte model, proč něco funguje (systémové myšlení). Sdílejte jej s komunitou.

Gracie Koester - Diamonds on the Soles of Your Shoes

Mine the gems of dissatisfaction.

– Gracie Koester

Jak těžit drahokamy z nespokojenosti: Nespokojenost → zlatá pauza → požádejte o pomoc → akce.

 • Vytvořte kulturu, kde je žádost o feedback odměňována a očekávána.
 • Naučte se, jak na feedback reagovat.
 • Zeptejte se na povolení, chcete-li dát někomu feedback.
 • Začněte u jednoduchých otázek: Jak se ti líbí ta nová květina v kanceláři?

Marsha Shenk - The social brain is the big boss

 • Stres tlumí schopnost zpracovávat cokoli nového.
 • Ve stresu spolu hemisféry mozku nekomunikují.
 • Učení je pro mozek velmi náročné na energii. Proto se během puberty mozek přesune z fáze “učení” do fáze, ve které více spoléhá na informace, které se do té doby naučil. (Před několika tisíci lety se člověk mohl dožívat přibližně třiceti let, proto tak nějak dává smysl, že mozek utlumí učení už v pubertě a ne později.)
 • Snažte se, aby se lidé kolem vás cítili začleněni do kolektivu. Tím se sníží stres a zvedne výkonnost.

Doporučené video: Brené Brown - The power of vulnerability

Andrea Provaglio - Leading Within

Existují 4 druhy naslouchání:

 1. Downloading. Zvuk se stáhne, ale nezpracuje. Zatímco druhý mluví, už přemýšlíme, co mu odpovědět.
 2. Factual listening. Snažíme se porozumět faktům.
 3. Emphatic listening. Používáme empatii, cynismus jde stranou.
 4. Generative listening. Přemýšlíme, co by mohlo vzniknout z toho, co nám druhý člověk říká. Propojujeme lidi.

Je důležité se věnovat také té části agility, která není viditelná. Začněme u sebe.

Liam Hutchinson - Everyone Is A Designer

Nejinspirativnější přednáška celé konference.

 • Design není krásná grafika, ale to, jak věci používáme.
 • Každý zaměstnanec dělá denně desítky drobných rozhodnutí, které ovlivní konečný zážitek zákazníka z produktu.
 • Do procesu designu je nutné vtáhnout celý tým a ukázat mu, jak zákazník produkt používá.

Roman Pichler - Building a product users want

Keep in mind why we built this product. Otherwise we may end up with thousands of cool features that nobody wants.

– Roman Pichler

Roman Pichler představil svůj product vision board a vysvětlil, jak funguje. Nakonec ukázal, jak může product vision board fungovat s Lean Startupem.

Jedna z nejlepších přednášek. Tady jsem si uvědomil, že bych si měl o problematice tvorby produktů ještě něco přečíst, abych měl alespoň okrajovou znalost.

Amy Jackson - Agile & HR

Líbil se mi nápad dělat interview formou her. V době, kdy je na trhu nedostatek kvalitních vývojářů, můžete takto uchazeče pro svou firmu nadchnout. (Samozřejmě za předpokladu, že gamifikované interview uděláte správně.)

Alexey Voronin - Open Salaries

Open salaries je praktika, kdy všichni ve firmě znají platy všech ostatních. Prezentace byla koncipována formou case-study a sliboval jsem si od ní, že se konečně dozvím, mohou-li open salaries fungovat v praxi.

Bohužel, case-study se týkala ruské konzultační společnosti ScrumTrek. Skupinu konzultantů nepovažuji za typickou firmu - již mnohokrát jsem slyšel o věcech, které v takové firmě fungují, ale nemyslím si, že by fungovaly ještě někde jinde. Dle očekávání jsme se mezi řádky dozvěděli, že zveřejněním platů většina platů vzrostla. Pro ScrumTrek to není problém, protože se řídí filozofií, že firma patří svým zaměstnancům, a ti si tedy mohou určovat své platy sami.

Každá žádost o navýšení platu vedla ke sběru feedbacku od kolegů, na základě kterého byla potvrzena nebo zamítnuta. Za nějaký čas si zaměstnanci žádali o zvýšení platu pravidelně, ale ne kvůli penězům samotným, ale kvůli získání zpětné vazby na kvalitu své práce.

S open salaries experimentovalo mj. pár firem v Česku, ale rychle od této praktiky upustili.

Doporučené knihy

“Jakou knihu byste doporučil,” zněla otázka na každého řečníka. Tady je seznam knih, které mě během konference nějak zaujaly.

 • Diving for Hidden Treasures (Jutta Eckstein, Johanna Rothman)
 • Turn the Ship Around! (L. David Marquet)
 • Strategize (Roman Pichler)
 • The Startup Owner’s Manual (Steve Blank)
Sdílejte na sítích