Agile s velkým „A“

agile

Jedním z mnoha korporátních slov, které v posledních několika letech slyšíme stále dokola, je “agile”: “Chceme být agilní organizací.” Je to stejné klišé, jako když řekneme “chceme být inovativní” a “chceme mít plochou organizační strukturu”.

Jedním z mnoha korporátních slov, které v posledních několika letech slyšíme stále dokola, je “agile”: “Chceme být agilní organizací.” Je to stejné klišé, jako když řekneme “chceme být inovativní” a “chceme mít plochou organizační strukturu”.

Slovo “agile” ztratilo svůj zamýšlený význam. Slyšel jsem manažery popisující, jak se jejich organizace stala agilní: “Máme agilní vývojáře, takže jsme agilní organizací.” Nebo: “Specifikace našeho produktu se neustále mění a my se této změně přizpůsobujeme. Tedy jsme agilní.” Rozumí tito manažeři tomu, že pod Agile se skrývá metodika, k jejímuž uplatnění nestačí znát jen několik jednoduchých principů?

Agilní hodnoty vývoje software jsou:

  • lidé a jejich spolupráce před procesy a nástroji,
  • fungující software před obsáhlou dokumentací,
  • spolupráce se zákazníkem před sjednáváním smluv,
  • reakce na změnu před dodržováním plánu.

Jistě, být agilní (s malým “a”) může být pro kteroukoli firmu přínosné. Ale dělat Agile chce něco víc, než jen adoptovat několik hodnot (přestože i těchto několik hodnot znamená velkou a dlouhou změnu firemní kultury). Například Scrum - nejpopulárnější Agilní framework. Je strukturovaný, empirický, adaptivní, s definovanými pravidly, rolemi, událostmi a výstupy. Scrum je tu s námi od roku 1986. Mnoho organizací úspěšně adoptovalo tento framework, zvýšilo produktivitu a zkrátilo release cykly. Mnoho organizací také adoptovalo Scrum neúspěšně a některé z nich si to odmítly přiznat, takže stále vyvíjejí s nižší produktivitou, než jaké by dosáhly s pomocí jiné metodiky. Neměli bychom zaměňovat Agile s buzzwordem “agile” a trivializovat tak Agilní vývoj. Komercializace Agilních frameworků (zejména Scrumu) této situaci nepomáhá. Možná je čas najít jiné označení Agilního vývoje software. Možná by to mohl být postmoderní management.

Sdílejte na sítích