Email na vlastní doméně

život

Je čas skoncovat s emailem tvaru beruska18@seznam.cz nebo novak48@gmail.com. Profesionálně vypadající email vám může pomoci nejen v hledání zaměstnání nebo v podnikání.

Adaptivní organizace

agile, leadership

"Agilní organizace" je termín, který dnes nemá pevnou definici. Ačkoliv téměř každá organizace o sobě tvrdí, že je agilní, jen velmi zřídka je to skutečně pravda. Co je to agilní / adaptivní organizace? Jak se stát adaptivní organizací?

Sebevědomý programátor

život, leadership

Mám kolegu vývojáře, který musí vyhrát každý spor. Jakmile jednou řekne svoji myšlenku, stojí si za ní. Ukáže-li se myšlenka jako chybná, stále si za ní stojí, jen přidá "platí to za podmínky XYZ, ale ta teď není splněna".

#NoEstimates

praktiky, agile

V roce 2012 odstartoval Woody Zuill svou dnes již na téma #NoEstimates. Woody neříká, že estimace nemají smysl, ale poukazuje na dogma, kterým se estimace staly. Estimujeme totiž vždy - ať je to pro projekt přínosné nebo ať je to jen mrhání časem.

Web 2.0

život

Půlka prosince a půlka ledna - tolik času mě stál nový web. Bohužel se to projevilo na počtu článků, které jsem za tu dobu stačil napsat - žádný.

Vliv technologií na člověka

efektivita, život

Když se Karolína Presová přestěhovala do Indonesie, začala si všímat, jaký vliv má nadužívání mobilních telefonů na psychiku obyvatel. Tento týden jsem absolvoval její skvělý tří hodinový workshop Unplugged.