Role jsou kompromis, ne limity

agile

Nedávno jsem se zúčastnil zajímavé diskuze na téma rolí v týmu. Kolega vysvětloval, že role (ať v týmu nebo ve firmě) jsou ve skutečnosti kompromis, proto nesmí limitovat to, co člověk může dělat nebo to, na co má pravomoce.

Tisíce metodik

metodiky, agile

Jedním ze základních požadavků na Agilního kouče by měla být znalost více metodik vývoje software. Vždyť ani Scrum není proces nebo technika, je to framework.

Srovnání Scrum certifikátů

vzdělávání, scrum

Zatímco zisk některých certifikátů je jen otázka peněz, v jiných případech je nutné doložit praxi. Na atraktivním trhu Scrum certifikátů se podmínky, za kterých jsou jednotlivé certifikáty udělovány, každých několik let mění.

State of Scrum report

scrum

Scrum Alliance vydala začátkem ledna další ze svých State of Scrum reportů. Tentokrát jde o report za rok 2017 - 2018. A přiznávám, že jsem trochu zklamaný.

Nepoužívejte Scrum, nechcete-li řešit problémy

scrum, leadership, agile

Scrum je výborný framework umožňující zpětnou vazbu vývojářům, managementu a zákazníkovi. Zákazník vidí, v jakém stavu je jeho produkt a jaká je relativní náročnost jednotlivých stories. Vývojáři vidí, jaký je jejich postup v rámci sprintu, a v retrospektivě mohou hledat cesty, jak proces vývoje zefektivnit. Management má zpětnou vazbu k nastaveným procesům a získává podněty k tomu, jak by mohl pomoci vývoji. Na první pohled to zní skvěle. Druhý pohled ale odhalí, že zpětná vazba často poukazuje na problémy, které musíme řešit. A nechceme-li řešit problémy, je Scrum jen nefungující framework plný zbytečných meetingů.

PCA výcvik

vzdělávání, koučování

Výcviky koučování zažívají renesanci. Ceny se pohybují od 50 000 Kč do 130 000 Kč a nabízejí je organizace jako ICF Czech Republic, ČAKO, Systemický institut, Neuroleadership a další. Pokud nechcete platit velké peníze a chcete se zaměřit více na psychologii člověka, možná pro vás mohou být alternativou méně známé PCA výcviky.

Agilní kalendář

události, agile

Když někdo na brněnském setkání Scrum Masterů nadhodil téma “co komunitu nejvíce trápí,” objevily se dvě věci. První z nich byla komunikační roztříštěnost komunity, druhou byla neexistence jednotného místa, kde by se člověk mohl informovat o všech agilních akcích.

Změny v příručce Scrumu v roce 2017

scrum

Příručku Scrumu, tzv. Scrum Guide, vytvořili v roce 2010 Ken Schwaber a Jeff Sutherland, aby tak postavili Scrum na pevnější základ. Do té doby byl Scrum sice popsán v několika knihách, ale nikdo ještě přesně nespecifikoval, co to “Scrum” znamená. Dnes je Scrum Guide považována za základní referenci Scrumu, i když ne zcela bez výhrad.