Jak na programování při pohovorech

pohovory

V jednom z předchozích článků jsem psal, jak by bylo krásné vyzkoušet kandidáta na pohovoru přímo pomocí párového programování. Pokud se nejedná o test teoretických znalostí, pak psaní kódu na tabuli zbytečně vyvádí kandidáty z komfortní zóny a navíc po nich chceme něco, co již nikdy ve firmě dělat nebudou. Programovat ale umět musí. Jak na to?

Jak se píše kniha

knihy

6 měsíců práce, 5 revizí a 3 přepisy závěrečné kapitoly. To jsou stručné statistiky knihy Rebelská historie software, která je konečně dostupná ke stažení na tomto webu. Na knize jsem se naučil, jak je důležité mít dobrou osnovu, mít definici cílového čtenáře a zaměření knihy. Překvapením pro mě bylo, že toto platí i u tak malé knížečky, jako je Rebelská historie.

Důvěra a rovnost v týmu

leadership

Motivace lidí a týmů je velmi komplexní téma. Ovšem dříve, než budeme mluvit o faktorech jako je smysl práce (sense of purpose) a kompetence, měli bychom se zaměřit na mnohem triviálnější věci jako je rovnost a důvěra v týmu.

Kombinování Scrumu a XP

xp, scrum

Scrum a XP (Extrémní Programování) lze velmi dobře zkombinovat. První Scrum dokonce využíval všechny praktiky XP, ale Ken Schwaber přesvědčil Jeff Sutherlanda, aby přenechal výběr konkrétních praktik vývojářům. Scrum tak nechává zodpovědnost za praktiky na vývojářích a pomocí retrospektiv jim umožňuje hledat cestu, jak se dále zlepšovat.

Samoorganizace týmu

scrum, leadership

Na konci knihy Scrum and XP from the Trenches jsem nalezl dvě pěkné citace na téma samoorganizace týmu a role Scrum Mastera. Uvádím je přeložené zde, protože jsou to témata, která právě v týmech řešíme.

Agilní hodnoty

scrum, agile

Pokud by jste měli udělat nějaké rozhodnutí za větší skupinu lidí, jak víte, že vaše rozhodnutí bude v jejich zájmu? V krajním případě by mohlo vaše rozhodnutí ovlivňovat nejen vaši firmu, ale celou Českou Republiku - kandidujete například do vlády. Co napíšete do svého volebního programu?

Ideální pohovor

pohovory

Jako uchazeč o práci vývojáře jsem ve své době absolvoval dlouhé kolečko pohovorů. Všechny pohovory měly jedno společné - jistou dávku nesmyslnosti.

Agile s velkým „A“

agile

Jedním z mnoha korporátních slov, které v posledních několika letech slyšíme stále dokola, je “agile”: “Chceme být agilní organizací.” Je to stejné klišé, jako když řekneme “chceme být inovativní” a “chceme mít plochou organizační strukturu”.

Multitasking

efektivita, management

Při současné práci na dvou a více zcela odlišných projektech dochází k tzv. přepínání kontextu. Programování je druh činnosti, při které si musí člověk pamatovat milion věcí: názvy proměnných, datové struktury, důležitá API, názvy funkcí, dokonce i název adresáře, ve kterém jsou uloženy zdrojové kódy. K tomu všemu musí vývojář vědět, jak daleko s implementací již pokročil a kam se chce dostat. Pošlete vývojáře na tři týdny na dovolenou na Maledivy a on všechno zapomene.