Ideální pohovor

pohovory

Jako uchazeč o práci vývojáře jsem ve své době absolvoval dlouhé kolečko pohovorů. Všechny pohovory měly jedno společné - jistou dávku nesmyslnosti.

Jako uchazeč o práci vývojáře jsem ve své době absolvoval dlouhé kolečko pohovorů. Všechny pohovory měly jedno společné - jistou dávku nesmyslnosti.

Kolečko pohovorů

V jedné firmě jsem musel odhadovat, kolik vagónů má pražské metro, a vysvětlovat, jak bych přeléval vodu mezi 3 litrovou a 5 litrovou nádobou tak, abych získal 4 litry vody. Se sebezapřením jsem zachoval kamennou tvář a s paní z HR se bavil slušně. Opravdu jsem studovat teoretickou fyziku, tj. pět semestrů teorie relativity, dva semestry kvantové teorie pole a nespočet semestrů matematické analýzy na Univerzitě Karlově jenom proto, abych pak ještě musel nějaké paní z HR dokazovat, že umím přemýšlet?

O pár dní později se na pohovoru v jiné brněnské firmě ucházím o místo senior C++11/C++14 vývojáře. Po několika otázkách je jasné, že slovo “senior” je jen v popisu práce a že na moderní C++ mohu zapomenout. Ptají se mě na C-čkové věci jako “Co se stane, když inicializujete pole o velikosti 5 prvků polem o čtyřech prvcích?”

Za další 4 dny jsem opět na pohovoru. Opět v jiné firmě. Vedoucí vývoje se mě ptá na technické otázky typu “co je to virtuální funkce”, “jak spolu mohou komunikovat dvě vlákna”, “jaké znám návrhové vzory”… Z těchto otázek patrně zjistí, jestli umím ve stresu dobře vysvětlit, co který pojem znamená. Zjistí ale, jestli umím programovat?

Haló! Zajímá se vůbec někdo o profily na GitHub a StackOverflow? Můžu někomu ukázat svůj 6000 řádkový projekt v Qt?

Pohled zaměstnance

Po navštívení několika pohovorů ve své firmě bych celý proces předělal. Kandidáta je potřeba posuzovat komplexně. V současnosti u nás posuzují soft-skills jiní lidé v prvním kole než hard-skill ve druhém kole. Málokdy se očekávání obou skupin protnou a myslím, že právě proto nabíráme tak málo nových lidí (tj. není to tím, že by k nám na pohovory chodilo málo uchazečů).

Obě kola pohovoru bych udělal ve stejný den. Dnešní HR trh je dravý a je nutné jednat rychle. Obě kola bych oddělil procházkou po firmě. I kdyby uchazeč na pohovoru neuspěl, stále může být nadšen naší firmou natolik, že ji u svých kamarádů doporučí.

První kolo pohovoru by se mělo točit výhradně kolem lidských vlastností a obecných zkušeností. Velmi dobré jsou vlastní projekty na GitHubu (můžete mi je ukázat, prosím?) nebo odpovědi na StackOverflow (kolik máte bodů?). Pokud má uchazeč certifikát z angličtiny, nebudeme ho z ní zkoušet.

Následuje procházka po firmě a krátké diskuze s vývojáři. Je-li na obou stranách vůle v pohovoru pokračovat, ihned navazuje technické kolo, které je rozhodující.

Začneme dvěma až třemi technickými otázkami a přesuneme se k párovému programování velmi jednoduché úlohy. Typ úlohy bych zvolil dle zkušeností uchazeče. V nejjednodušším případě se může jednat o obyčejnou funkci k ověřování síly hesla (nebo jakékoliv jiné “kata”). I na jednoduchých úlohách je vidět, jak kdo přemýšlí. U seniorních uchazečů bych očekával výbornou znalost STL a vícevláknového programování. Úlohu není nutné dokončit.

Takto zjistíme, jestli uchazeč umí:

  • programovat skutečný program,
  • vysvětlit své myšlenky kolegovi,
  • navrhnout jednoduchý design a diskutovat nad ním,
  • psát unit testy (budeme-li to vyžadovat).

Obrazovku notebooku je dobré promítnout na velké plátno nebo sdílet kód realtime, takže všichni přítomní mohou sledovat, co se děje.

Sdílejte na sítích