Kanban ve 100 slovech

kanban, metodiky

Existuje mnoho variant Kanbanu, ale jádro je vždy stejné.

Existuje mnoho variant Kanbanu, ale jádro je vždy stejné.

  1. Vizualizace workflow
    • Rozdělte práci na menší úkoly. Vytvořte kartičku pro každý úkol a přilepte ji na zeď.
    • Použijte pojmenované sloupce ke znázornění toho, v jakém stavu se každý úkol právě nachází.
  2. Omezte maximální množství rozpracovaných úkolů (tzv. WIP). Každému sloupci přiřaďte číslo, kolik nejvíce úkolů může obsahovat.
  3. Měřte průměrný čas dokončení jednoho úkolu (“cycle time”). Optimalizujte proces tak, aby jste průměrný čas minimalizovali a byli jej schopni co nejvíce předvídat.

Příklad možné podoby Kanban tabule je na obrázku. Číslo v červeném kolečku omezuje maximální počet úkolů v daném sloupci.

O principech Kanbanu jsem se více rozepsal v dalším článku.

Sdílejte na sítích