Komunita

Agilní kalendář

Zatím nejúplnější kalendář agilních konferencí a komunitních akcí v ČR. Kalendář se zaměřuje jen na tuzemské akce.

Agilní kalendář

Code Beer

Za Code Beer stojí komunita propojující vývojáře seniory, juniory a lidi se zájmem o vývoj software. Členové komunity se vzájemně podporují a díky tomu rostou. Sdílíme zkušenosti z rostoucích firem, korporátů a konferencí.

Code Beer

Články a knihy

Rebelská historie vývoje softwaru

Kniha popisuje vybrané události, které nejvíce ovlivnily pohled na vývoj softwaru. Příběh o tom, jak jediný bug způsobil smrt mnoha pacientů nebo jak NASA ztratila kosmickou sondu Mars Climate Orbiter v hodnotě stovek miliónů dolarů. Příběhy jsou dále konfrontovány s historií vzniku agilních přístupů a manažerských teorií.

Rebelská historie vývoje softwaru

Firemní kultury

Popis firemních kultur inspirovaný definicí Edgara Scheina. Kultura může za většinu toho, co se v organizacích děje.

Firemní kultura