Nepoužívejte Scrum, nechcete-li řešit problémy

scrum, leadership, agile

Scrum je výborný framework umožňující zpětnou vazbu vývojářům, managementu a zákazníkovi. Zákazník vidí, v jakém stavu je jeho produkt a jaká je relativní náročnost jednotlivých stories. Vývojáři vidí, jaký je jejich postup v rámci sprintu, a v retrospektivě mohou hledat cesty, jak proces vývoje zefektivnit. Management má zpětnou vazbu k nastaveným procesům a získává podněty k tomu, jak by mohl pomoci vývoji. Na první pohled to zní skvěle. Druhý pohled ale odhalí, že zpětná vazba často poukazuje na problémy, které musíme řešit. A nechceme-li řešit problémy, je Scrum jen nefungující framework plný zbytečných meetingů.

Scrum je výborný framework umožňující zpětnou vazbu vývojářům, managementu a zákazníkovi. Zákazník vidí, v jakém stavu je jeho produkt a jaká je relativní náročnost jednotlivých stories. Vývojáři vidí, jaký je jejich postup v rámci sprintu, a v retrospektivě mohou hledat cesty, jak proces vývoje zefektivnit. Management má zpětnou vazbu k nastaveným procesům a získává podněty k tomu, jak by mohl pomoci vývoji. Na první pohled to zní skvěle. Druhý pohled ale odhalí, že zpětná vazba často poukazuje na problémy, které musíme řešit. A nechceme-li řešit problémy, je Scrum jen nefungující framework plný zbytečných meetingů.

Příklady některých problémů:

  • Tým vidí přínos ve standupu, ale sám si jej nezorganizuje. Chybí “driver”, který by standup začal, když Scrum Master není přítomen. Co uděláte?
  • Tým má synchronizační meeting se zákazníkem, který pro tým nemá žádnou hodnotu a je pro něj příliš dlouhý. Má se přizpůsobit tým nebo zákazník?
  • Chybí dokumentace kódu. Jaké typy dokumentace a v jaké formě zavedete?
  • Vývojáři si stěžují, že chybí testy. Kdy budou vývojáři testy psát? Jaké typy testů zvolíte? Co jsou to dobré unit-testy?
  • Management podporuje Scrum jen pasivně, ale nechce udělat žádnou akci ani rozhodnutí. Co uděláte vy?
  • Jaká je optimální firemní struktura pro vaši organizaci?

Řešení těchto problémů vyžaduje znalosti soft-skills (facilitace meetingů, schopnost vést konstruktivní dialogy, asertivita, …) i hard-skills (unit testování, vývojářské praktiky, …). Scrum ale o ničem takovém nemluví. Scrum jen říká: “Soustřeďte se na cíl sprintu, pracujte jako tým a hlavně… hlavně komunikujte.” Stačí to k vytvoření kvalitního produktu? Ne! Samozřejmě, že ne!

Kam zmizely například vývojářské praktiky, práce s rizikem a projekt management. Dle Scrumu si praktiky zvolí váš zkušený tým sám. Ale co když tým není zkušený a vy nedostanete peníze na školení? Co budete jako Scrum Master dělat? Ani na certifikaci Super Über Certified Scrum Master se nedozvíte, že bez kvalitní průběžné integrace nebude váš Scrum nikdy fungovat.

Scrum je výborný ke zprostředkovávání zpětné vazby a optimalizaci procesů. Bez možností a schopností řešit problémy, na které tento framework poukáže, je Scrum jen velmi málo užitečný. Jakýkoliv ad-hoc přístup by v mnoha případech fungovat stejně dobře.

Sdílejte na sítích