PCA výcvik

vzdělávání, koučování

Výcviky koučování zažívají renesanci. Ceny se pohybují od 50 000 Kč do 130 000 Kč a nabízejí je organizace jako ICF Czech Republic, ČAKO, Systemický institut, Neuroleadership a další. Pokud nechcete platit velké peníze a chcete se zaměřit více na psychologii člověka, možná pro vás mohou být alternativou méně známé PCA výcviky.

Výcviky koučování zažívají renesanci. Ceny se pohybují od 50 000 Kč do 130 000 Kč a nabízejí je organizace jako ICF Czech Republic, ČAKO, Systemický institut, Neuroleadership a další. Pokud nechcete platit velké peníze a chcete se zaměřit více na psychologii člověka, možná pro vás mohou být alternativou méně známé PCA výcviky.

PCA výcvik (Person-Centered Approach) je “na člověka zaměřená terapie.” Průkopníkem tohoto přístupu byl Carl Rogers, jeden z nejvýznamnějších představitelů humanistické psychologie. PCA mluví o nedirektivním přístupu a věří v potenciál a schopnosti druhých lidí. Terapeut nemá právo ostatní lidi soudit na základě svých přesvědčení, myšlenek a hodnot. Naopak by měl pomocí empatie, přijetí a shody podpořit druhého člověka v seberealizaci.

PCA výcvik

V situacích, kdy s někým nesouhlasíme a dokonce máme pocit, že se nám druhý člověk snaží škodit, je dle Rogerovské filozofie důležité si uvědomit, že každý člověk smýšlí o sobě samém jako o “dobrém člověku”. Otázka, proč se nám jiný člověk snaží uškodit, souvisí s jeho motivy. PCA se (mimo jiné) soustředí právě na hledání těchto motivů, na pochopení sebe sama a druhých lidí. Kladení otevřených otázek terapeutem funguje podobně jako při klasickém koučování.

PCA v praxi

Znalosti Rogerovské psychologie lze využít v každém povolání, kde se pracuje s lidmi, a také je můžeme aplikovat sami na sebe. Právě prací na sobě začíná většina výcviků. Typický základní PCA výcvik trvá 3,5 roku.

Sdílejte na sítích