Adaptivní organizace

agile, leadership

"Agilní organizace" je termín, který dnes nemá pevnou definici. Ačkoliv téměř každá organizace o sobě tvrdí, že je agilní, jen velmi zřídka je to skutečně pravda. Co je to agilní / adaptivní organizace? Jak se stát adaptivní organizací?

#NoEstimates

praktiky, agile

V roce 2012 odstartoval Woody Zuill svou dnes již na téma #NoEstimates. Woody neříká, že estimace nemají smysl, ale poukazuje na dogma, kterým se estimace staly. Estimujeme totiž vždy - ať je to pro projekt přínosné nebo ať je to jen mrhání časem.

Co dělá technický Agilní kouč

koučování, agile, xp

V jednom z předchozích článků jsem psal o typech agilních koučů. Lyssa Adkins rozlišuje tři: technical coach, business coach a agile transformation coach. Když jsem si uvědomil, že jsem ještě nikdy nepsal o technickém koučování, samotného mě to překvapilo. Začnu vlastním popisem toho, co technický kouč dělá, a v příštím článku se podíváme na to, co by měl umět.

Agilita z výprodeje

agile

“Já jsem vlastně takovej Agilní nihilista. On možná ten Scrum ani takovou hodnotu nemá…” říká Martin Jarčík na videu ze setkání Jak to dělám já. Až po roce jsem si uvědomil, jak moc s touto větou souhlasím.

Lean startup

lean, metodiky, agile

Vyvíjíte produkt a netušíte, jak budou zákazníci reagovat. Startup znamená stavět produkt v prostředí extrémní nejistoty. Strávíte tři měsíce zjišťováním požadavků zákazníka, šest až devět měsíců vývojem produktu a pak konečně ukážete své dílo zákazníkovi. A uspějete…

Kanban jako nástroj

kanban, agile

Porovnáme-li Kanban s jinou Agilní metodikou (Scrum, XP, …), bude Kanban vypadat minimalisticky. Kromě pěti základních principů Kanban vlastně nic neříká. Když si tyto principy přečte člověk poprvé, rozhodně neví, co dělat. Právě proto je Kanban zpočátku obtížný.

Smrt Agile

agile

Video, které mě tento týden nejvíce zaujalo, je prezentace Allena Holuba s názvem The Dead of Agile. Pokud jste video ještě neviděli, je to rozhodně must see pro každého, kdo se pohybuje ve světě vývoje softwaru.

Role jsou kompromis, ne limity

agile

Nedávno jsem se zúčastnil zajímavé diskuze na téma rolí v týmu. Kolega vysvětloval, že role (ať v týmu nebo ve firmě) jsou ve skutečnosti kompromis, proto nesmí limitovat to, co člověk může dělat nebo to, na co má pravomoce.

Tisíce metodik

metodiky, agile

Jedním ze základních požadavků na Agilního kouče by měla být znalost více metodik vývoje software. Vždyť ani Scrum není proces nebo technika, je to framework.

Nepoužívejte Scrum, nechcete-li řešit problémy

scrum, leadership, agile

Scrum je výborný framework umožňující zpětnou vazbu vývojářům, managementu a zákazníkovi. Zákazník vidí, v jakém stavu je jeho produkt a jaká je relativní náročnost jednotlivých stories. Vývojáři vidí, jaký je jejich postup v rámci sprintu, a v retrospektivě mohou hledat cesty, jak proces vývoje zefektivnit. Management má zpětnou vazbu k nastaveným procesům a získává podněty k tomu, jak by mohl pomoci vývoji. Na první pohled to zní skvěle. Druhý pohled ale odhalí, že zpětná vazba často poukazuje na problémy, které musíme řešit. A nechceme-li řešit problémy, je Scrum jen nefungující framework plný zbytečných meetingů.

Agilní kalendář

události, agile

Když někdo na brněnském setkání Scrum Masterů nadhodil téma “co komunitu nejvíce trápí,” objevily se dvě věci. První z nich byla komunikační roztříštěnost komunity, druhou byla neexistence jednotného místa, kde by se člověk mohl informovat o všech agilních akcích.

Agilní hodnoty

scrum, agile

Pokud by jste měli udělat nějaké rozhodnutí za větší skupinu lidí, jak víte, že vaše rozhodnutí bude v jejich zájmu? V krajním případě by mohlo vaše rozhodnutí ovlivňovat nejen vaši firmu, ale celou Českou Republiku - kandidujete například do vlády. Co napíšete do svého volebního programu?

Agile s velkým „A“

agile

Jedním z mnoha korporátních slov, které v posledních několika letech slyšíme stále dokola, je “agile”: “Chceme být agilní organizací.” Je to stejné klišé, jako když řekneme “chceme být inovativní” a “chceme mít plochou organizační strukturu”.

Cena změny v agilním vývoji

management, praktiky, agile

Jeden ze starých univerzálních předpokladů ve vývoji software je, že cena za změnu požadavků v programu roste exponenciálně s časem. (Viz např. Steve McConnell, Code Complete, kde uvádí tabulku.) Budeme-li tomuto předpokladu věřit, agilní vývoj nedává žádný smysl.

Agilní praktiky jsou jako puzzle

xp, praktiky, agile

Jednotlivé praktiky extrémního programování byly známé už dlouho předtím, než Kent Beck vydal svoji knihu o extrémním programování (rok 1999). Na první pohled ale není vidět, jak do sebe tyto praktiky zapadají.