Adaptivní organizace

agile, leadership

"Agilní organizace" je termín, který dnes nemá pevnou definici. Ačkoliv téměř každá organizace o sobě tvrdí, že je agilní, jen velmi zřídka je to skutečně pravda. Co je to agilní / adaptivní organizace? Jak se stát adaptivní organizací?

Sebevědomý programátor

život, leadership

Mám kolegu vývojáře, který musí vyhrát každý spor. Jakmile jednou řekne svoji myšlenku, stojí si za ní. Ukáže-li se myšlenka jako chybná, stále si za ní stojí, jen přidá "platí to za podmínky XYZ, ale ta teď není splněna".

Nepoužívejte Scrum, nechcete-li řešit problémy

scrum, leadership, agile

Scrum je výborný framework umožňující zpětnou vazbu vývojářům, managementu a zákazníkovi. Zákazník vidí, v jakém stavu je jeho produkt a jaká je relativní náročnost jednotlivých stories. Vývojáři vidí, jaký je jejich postup v rámci sprintu, a v retrospektivě mohou hledat cesty, jak proces vývoje zefektivnit. Management má zpětnou vazbu k nastaveným procesům a získává podněty k tomu, jak by mohl pomoci vývoji. Na první pohled to zní skvěle. Druhý pohled ale odhalí, že zpětná vazba často poukazuje na problémy, které musíme řešit. A nechceme-li řešit problémy, je Scrum jen nefungující framework plný zbytečných meetingů.

Důvěra a rovnost v týmu

leadership

Motivace lidí a týmů je velmi komplexní téma. Ovšem dříve, než budeme mluvit o faktorech jako je smysl práce (sense of purpose) a kompetence, měli bychom se zaměřit na mnohem triviálnější věci jako je rovnost a důvěra v týmu.

Samoorganizace týmu

scrum, leadership

Na konci knihy Scrum and XP from the Trenches jsem nalezl dvě pěkné citace na téma samoorganizace týmu a role Scrum Mastera. Uvádím je přeložené zde, protože jsou to témata, která právě v týmech řešíme.