Multitasking

efektivita, management

Při současné práci na dvou a více zcela odlišných projektech dochází k tzv. přepínání kontextu. Programování je druh činnosti, při které si musí člověk pamatovat milion věcí: názvy proměnných, datové struktury, důležitá API, názvy funkcí, dokonce i název adresáře, ve kterém jsou uloženy zdrojové kódy. K tomu všemu musí vývojář vědět, jak daleko s implementací již pokročil a kam se chce dostat. Pošlete vývojáře na tři týdny na dovolenou na Maledivy a on všechno zapomene.

Cena změny v agilním vývoji

management, praktiky, agile

Jeden ze starých univerzálních předpokladů ve vývoji software je, že cena za změnu požadavků v programu roste exponenciálně s časem. (Viz např. Steve McConnell, Code Complete, kde uvádí tabulku.) Budeme-li tomuto předpokladu věřit, agilní vývoj nedává žádný smysl.