#NoEstimates

praktiky, agile

V roce 2012 odstartoval Woody Zuill svou dnes již na téma #NoEstimates. Woody neříká, že estimace nemají smysl, ale poukazuje na dogma, kterým se estimace staly. Estimujeme totiž vždy - ať je to pro projekt přínosné nebo ať je to jen mrhání časem.

Mob Programming - dejte mu šanci

mobování, praktiky, programování

Mob programming je fenoménem posledních let. V rozdělení innovators, early adopters, majority, late majority, řadí InfoQ mobování do vlny early adopters. Odpovědi na otázky typu “jak mobování vůbec může fungovat” jsou známy a některé týmy se mobování aktivně pokoušejí dostat do praxe.

Cena změny v agilním vývoji

management, praktiky, agile

Jeden ze starých univerzálních předpokladů ve vývoji software je, že cena za změnu požadavků v programu roste exponenciálně s časem. (Viz např. Steve McConnell, Code Complete, kde uvádí tabulku.) Budeme-li tomuto předpokladu věřit, agilní vývoj nedává žádný smysl.

Dobré unit testy

testování, programování, praktiky

Před několika lety jsem pracoval na produktu, u nějž byla vyžadována extrémní spolehlivost. Podle několika výzkumů unit testy snižují počet defektů následně nalezených v kódu o 40-80%. Zákazník si tedy vyžádal k produktu unit testy. A všichni vývojáři je psali.

Agilní praktiky jsou jako puzzle

xp, praktiky, agile

Jednotlivé praktiky extrémního programování byly známé už dlouho předtím, než Kent Beck vydal svoji knihu o extrémním programování (rok 1999). Na první pohled ale není vidět, jak do sebe tyto praktiky zapadají.

Párové programování

programování, praktiky

Mohou dva lidé pracující u jednoho počítače dodat produkt za stejný čas jako dva lidé pracující každý na svém počítači? Zastánci párového programování tvrdí, že ano, i když je to neintuitivní.