3 praktiky Scrumu převzaté z XP

xp, scrum

S mainstreamovým rozšířením Scrumu to vypadá, jakoby všechny dobré Agilní praktiky přinesl do hry Scrum. Věděli jste, že user stories, planning poker a denní standup jsou praktiky pocházející z Extrémního programování?

Český překlad Scrum Guide

scrum

Malá skupinka lidí (Hana Jadavan, Irena Buršová, Martina Bártů, Martina Hlaváčková) včera uvolnila neoficiální překlad Scrum Guide s aktualizací z konce minulého roku. Je to nejlepší český překlad, který je v současnosti dostupný. Stahujte zde.

Srovnání Scrum certifikátů

vzdělávání, scrum

Zatímco zisk některých certifikátů je jen otázka peněz, v jiných případech je nutné doložit praxi. Na atraktivním trhu Scrum certifikátů se podmínky, za kterých jsou jednotlivé certifikáty udělovány, každých několik let mění.

State of Scrum report

scrum

Scrum Alliance vydala začátkem ledna další ze svých State of Scrum reportů. Tentokrát jde o report za rok 2017 - 2018. A přiznávám, že jsem trochu zklamaný.

Nepoužívejte Scrum, nechcete-li řešit problémy

scrum, leadership, agile

Scrum je výborný framework umožňující zpětnou vazbu vývojářům, managementu a zákazníkovi. Zákazník vidí, v jakém stavu je jeho produkt a jaká je relativní náročnost jednotlivých stories. Vývojáři vidí, jaký je jejich postup v rámci sprintu, a v retrospektivě mohou hledat cesty, jak proces vývoje zefektivnit. Management má zpětnou vazbu k nastaveným procesům a získává podněty k tomu, jak by mohl pomoci vývoji. Na první pohled to zní skvěle. Druhý pohled ale odhalí, že zpětná vazba často poukazuje na problémy, které musíme řešit. A nechceme-li řešit problémy, je Scrum jen nefungující framework plný zbytečných meetingů.

Změny v příručce Scrumu v roce 2017

scrum

Příručku Scrumu, tzv. Scrum Guide, vytvořili v roce 2010 Ken Schwaber a Jeff Sutherland, aby tak postavili Scrum na pevnější základ. Do té doby byl Scrum sice popsán v několika knihách, ale nikdo ještě přesně nespecifikoval, co to “Scrum” znamená. Dnes je Scrum Guide považována za základní referenci Scrumu, i když ne zcela bez výhrad.

Kombinování Scrumu a XP

xp, scrum

Scrum a XP (Extrémní Programování) lze velmi dobře zkombinovat. První Scrum dokonce využíval všechny praktiky XP, ale Ken Schwaber přesvědčil Jeff Sutherlanda, aby přenechal výběr konkrétních praktik vývojářům. Scrum tak nechává zodpovědnost za praktiky na vývojářích a pomocí retrospektiv jim umožňuje hledat cestu, jak se dále zlepšovat.

Samoorganizace týmu

scrum, leadership

Na konci knihy Scrum and XP from the Trenches jsem nalezl dvě pěkné citace na téma samoorganizace týmu a role Scrum Mastera. Uvádím je přeložené zde, protože jsou to témata, která právě v týmech řešíme.

Agilní hodnoty

scrum, agile

Pokud by jste měli udělat nějaké rozhodnutí za větší skupinu lidí, jak víte, že vaše rozhodnutí bude v jejich zájmu? V krajním případě by mohlo vaše rozhodnutí ovlivňovat nejen vaši firmu, ale celou Českou Republiku - kandidujete například do vlády. Co napíšete do svého volebního programu?