Tisíce metodik

metodiky, agile

Jedním ze základních požadavků na Agilního kouče by měla být znalost více metodik vývoje software. Vždyť ani Scrum není proces nebo technika, je to framework.

Jedním ze základních požadavků na Agilního kouče by měla být znalost více metodik vývoje software. Vždyť ani Scrum není proces nebo technika, je to framework.

Znáte jen Scrum?

Scrum pomáhá lidem efektivně přistupovat k řešení komplexních problémů. Příručka Scrumu říká, že Scrum může sloužit jako obálka dalších praktik, technik nebo metodik. Jak ale můžeme efektivně využívat Scrum, když jediné, co známe, je Scrum? Jak najít efektivní proces spojující Scrum a další metodiky, když žádné další metodiky neznáme?

Scrum je popsán na několika stránkách tzv. Scrum příručky, což ale neznamená, že bychom nemuseli umět pracovat s lidmi, vést lidi a motivovat je. Rovněž ani nemůžeme ignorovat známé vývojářské best-practices nebo doporučené techniky z jiných metodik nebo frameworků. Scrum je adaptivní. Nicméně právě tato adaptace vyžaduje nemalé znalosti a zkušenosti.

Adoptujte si metodiku

Přínos metodik je dvojí. Jednak metodiky poskytují předem připravenou a odzkoušenou sadu dobrých praktik, jednak dávají určitou prestiž firmě, která je používá. V dnešní době by mnoho firem chtělo říct: “Jsme moderní, děláme software agilně.”

Kdybych chtěl být cynický, řekl bych, že metodika je něco, co se někomu podařilo jednou, měl-li štěstí. Bezpochyby existují i metodiky, u kterých si autor představoval, že “takhle by to fungovalo skvěle”, nicméně ani jemu se v jeho podmínkách nepodařilo vše stoprocentně nasadit. Samotný Jeff Sutherland ve své knize popisuje, jak Scrum zachránil refaktoring databáze FBI, ale viděli jste vy sami někdy čistý Scrum na vlastní oči? Existuje vůbec čistý Scrum (kromě Scrumu Jeffa Sutherlanda)? A existuje čistý člověk?

U všech metodik platí: Nejprve se učte, pak adaptujte. Říkají to zastánci Extrémního programování, říkají to zastánci Scrumu. Nejprve je nutné vidět plnou sílu metodiky v praxi a pochopit, co metodika dokáže nebo nedokáže. Až následně můžeme adaptovat.

Encyklopedie metodik

Slovem adaptovat se dostáváme opět na začátek článku. Potřebujeme znát také jiné metodiky. Nedávno jsem rozjel velký projekt: encyklopedii metodik. Doufám, že do roka bude encyklopedie spuštěna oficiálně.

Sdílejte na sítích