Workshop na míru

služby

Pojďme společně vybrat obsah a vytvořit workshop, který je pro vaši situaci relevantní. Pomohu vám jak v oblasti agilních metodik, tak v oblasti technických best practices.

Témata workshopů

Níže jsou témata a osnovy některých kurzů. Je-li uvedena osnova, je pouze orientační.

Technická Agilita

Best practices efektivního vývoje. Vyzkoušíme si párové programování a test-driven development. Povíme si, co je to stub, mock, seam, jaké existují testovací vzory a jak psát unit-testy, které jsou udržovatelné, důvěryhodné a čitelné.

Workshop je zastřešen teorií Extrémního programování, která vysvětluje, proč jsou některé kombinace vývojářských praktik efektivnější než jiné. Metodika, kterou se naučíte, je více než jen součet svých částí.

Podrobná osnova a cena viz workshop Technická Agilita.

Agilní Architektura

Jakmile jednou vytvoříme architekturu softwarového projektu, jak zabráníme tomu, aby v průběhu času degradovala? Je možné navrhnout architekturu, která je na změnu připravena? A jak se dělá architektura v Agilním vývoji?

Po absolvování školení budete znát základy dobrého designu, budete schopni používat evoluční architekturu a budete umět své znalosti aplikovat v rámci Agilního vývoje.

V praktické části si vyzkoušíme Architektonické kata.

Zobrazit/skrýt osnovu
 1. SOLID principy dobrého designu
  • Single responsibility principle
  • Open/closed principle
  • Liskov substitution principle
  • Interface segregation principle
  • Dependency inversion principle
 2. Architectural patterns
 3. Microservices
  • Antipatterns
 4. Evoluční architektura
 5. Design by Coding (DbC)
 6. Architektura v Agilním (Scrum) týmu

Mob Programming

Mob programming, jeden z trendů posledních let, podpoří týmového ducha, sdílení znalostí a kvalitu kódu. Nikdo se na žádném problému nezasekne, code review se dělá průběžně, zrychlí se tok informací a nevzniká legacy code.

Mob programming je styl vývoje, kdy u jednoho počítače sedí tři a více lidí. Na workshopu se dozvíte, proč je Mob programming efektivní, jak jej správně praktikovat, a nakonec si všechno vyzkoušíte na vlastní kůži.

Skupina lidí programujících různými jazyky je vítána.

Zobrazit/skrýt osnovu
 1. Špatné zkušenosti s Agilním vývojem
 2. Praktiky jako puzzle - jak do sebe zapadají
 3. Párové programování
 4. Mob programming
  • Úvod a základní principy
  • Proč mobování funguje
  • Časté chyby
 5. Mob programming prakticky
 6. Retrospektiva

C++17

 1. Nové vlastnosti standardu C++17 (C++14, C++11).
 2. Unit-testování
 3. Best practices objektově orientovaného programování
 4. Design patterns, UML

…jiné téma

Můžeme se domluvit na jakékoliv téma z oblasti agilních metodik nebo technických best practices. Napište mi!

Cena

Cena stanovuji až dle obsahu workshopu (obvykle 5 000Kč až 15 000Kč za lektorský den). Napište mi!

Nabídka služeb

Mým cílem není prodat, ale podporovat. V prvním kroku se snažím zjistit požadavky na workshop od účastníků i zadavatele. Co je zajímá? Co si od workshopu slibují? Co by rádi i neradi? Následuje příprava workshopu na míru. Nesnažím se jen předat znalosti, ale naučit účastníky tomu, co jim pomůže v praxi.