Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) je Mgr. Lukáš Bednařík, se sídlem Slunečná 509/7, Olomouc, 77900, zapsaný v živnostenském rejstříku pod IČ 75488931 (dále jen „Správce“).

Účel zpracování osobních údajů

Pro plnění smlouvy, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost, pro splnění právní povinnosti (zejména fakturace a účetnictví), pro vytvoření nabídky v rámci nabízení služeb a dále také pro zasílání newsletterů na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě zdrojů specifikovaných níže.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů,
 • právo na výmaz,
 • právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

V případě potřeby uplatnit svá práva zašlete žádost na e-mail lukas@lukasbednarik.cz, a bez zbytečných odkladů bude Váš požadavek vyřízen. Váš požadavek však může Správce odmítnout ze zákonných důvodů dle č. 6 GDPR a to buď v případě, kdy osobní data potřebuje k plnění smlouvy, nebo ho k jejich uchování zavazuje splnění právní povinnosti či oprávněný zájem Správce. V případě, že dojde ke sjednání smlouvy, je její účastník povinen osobní údaje k její realizaci poskytnout i bez výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jinak nebude smlouva realizována.

Zdroje pro získání osobních údajů

Osobní údaje získává Správce prostřednictvím přihlašovacího formuláře k odběru newsletterů, poptávkového formuláře, souborů cookies a e-mailové komunikace z e-mailových adres uvedených na svém webu.

Poptávkový formulář

Odesláním poptávkového formuláře souhlasíte s tím, že vás Správce může kontaktovat, informovat o svých službách a kontaktovat pro vytvoření nabídky služeb. Tento souhlas odesláním formuláře udělujete na období 4 let ode dne odeslání poptávkového formuláře. V poptávkovém formuláři zpracovává Správce všechny, nebo část z následujících osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Informace o projektu

Formulář přihlášení k odběru newsletterů

Odesláním formuláře přihlášení k odběru newsletterů souhlasíte s tím, že vás Správce může kontaktovat, informovat o svých službách a kontaktovat pro vytvoření nabídky služeb. Tento souhlas odesláním formuláře udělujete na období 4 let ode dne odeslání formuláře. Ve formuláři zpracovává Správce všechny, nebo část z následujících osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 4 let na serveru ecomail.cz, který je v tomto smyslu zpracovatelem osobních údajů.

Soubory cookies

Druhy souborů cookies

Relační (dočasné) soubory cookies umožňují Správci propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies pomáhají Správci váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte jeho internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit internetové stránky vašim potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením §89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si vás tímto Správce dovoluje informovat, že jeho internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy vaše soubory cookies, včetně trvalých, které zpracovává. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies

Správce používá na svých internetových stránkách soubory cookies k analýze návštěvnosti a chování uživatelů na stránkách pomocí Google Analytics, případně k podpoře nutné funkčnosti stránek.