Změny v příručce Scrumu v roce 2017

scrum

Příručku Scrumu, tzv. Scrum Guide, vytvořili v roce 2010 Ken Schwaber a Jeff Sutherland, aby tak postavili Scrum na pevnější základ. Do té doby byl Scrum sice popsán v několika knihách, ale nikdo ještě přesně nespecifikoval, co to “Scrum” znamená. Dnes je Scrum Guide považována za základní referenci Scrumu, i když ne zcela bez výhrad.

Příručku Scrumu, tzv. Scrum Guide, vytvořili v roce 2010 Ken Schwaber a Jeff Sutherland, aby tak postavili Scrum na pevnější základ. Do té doby byl Scrum sice popsán v několika knihách, ale nikdo ještě přesně nespecifikoval, co to “Scrum” znamená. Dnes je Scrum Guide považována za základní referenci Scrumu, i když ne zcela bez výhrad.

O tom, že Scrum Guide je živá, svědčí série úprav v letech 2011, 2013, 2016 a 2017. Právě poslední úprava z listopadu 2017 je psána stále ještě mokrým inkoustem. Co se tedy letos změnilo?

Přidána sekce “Použití Scrumu”

Příručka upřesňuje, že slovem “vývoj” (development) rozumí obecnou komplexní lidskou činnost. Scrum byl používán pro vývoj software, hardware, embedded zařízení, síťových řešení, autonomních vozidel, ve školách, vládě, marketingu, při řízení organizací a obecně při řízení téměř čehokoliv, s čím se můžeme v každodenním životě setkat.

Tato sekce o využití Scrumu popisuje Scrum jako obecný manažerský nástroj, ne jen jako specialitu softwarového vývoje.

Role Scrum Mastera

Scrum Guide nyní explicitně popisuje Scrum Mastera jako servant leadera. Scrum Master pomáhá lidem mimo tým porozumět, které jejich interakce s týmem jsou pro tým prospěšné a které již nejsou. Scrum Master mění tyto interakce tak, aby maximalizoval hodnotu doručovanou týmem.

Dalším novým bodem k roli SM je jeho zodpovědnost za to, že celý tým rozumí svým cílům, rozsahu práce a doméně produktu.

(Pozn.: Role SM se částečně kryje s rolí Agilního kouče.)

Denní standup

Podle nové verze Scrum příručky určuje formát standupu tým vývojářů. Standup může probíhat rozdílnými způsoby a jedinou podmínkou je, aby byl zaměřen na postup k cíli sprintu. Některé týmy mohou při standupu odpovídat na otázky, jiné týmy mohou vést volnější diskuzi. Příklady otázek, které mohou být použity, jsou:

  • Co jsem dělal včera, abych pomohl týmu dosáhnout cíle sprintu?
  • Co budu dělat dnes, abych pomohl týmu dosáhnout cíle sprintu?
  • Jsou nějaké překážky, které brání mně nebo týmu k dosažení cíle sprintu?

Jak je vidět, ony tři otázky již nejsou povinné, ale jen navrhované.

Sprint backlog

Do sekce o sprint backlogu byla přidána věta: “Aby se zajistilo neustálé zlepšování, sprint obsahuje alespoň jeden tiket s vysokou prioritou, který se zaměřuje na problém nalezený v předešlé retrospektivě.”

Scrum stále méně definuje, “jak” máme věci dělat, a vetšinou raději mluví o tom, čeho chceme dosáhnout. Tato poslední změna nicméně jde proti tomuto trendu a mnoho konzultantů je z ní poněkud rozpačitých (a dodávají, že tato věta možná časem zase zmizí, jakmile si týmy zvyknou řešit problémy z retrospektivy i na úkor části práce ve sprintu).

Podrobný seznam všech změn naleznete na https://www.scrumguides.org/revisions.html.

Sdílejte na sítích